Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 12: Paralelní srůst klencových krystalů kalcitu podle báze (0001), podklad tvoří sfaleritový agregát. Velikost krystalů 2,5 cm. Lokalita Merklín u Plzně, sbírky ÚGV, č. 3672.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz