Atlas minerálů

Klasifikace třídy karbonátů, nitrátů a sulfitů

Oddělení - skupina - minerál

karbonáty bezvodé skupina kalcitu kalcit
    magnezit
    siderit
    rodochrozit
    smithsonit
  skupina dolomitu dolomit
    ankerit
    kutnohorit
  skupina aragonitu aragonit
    stroncianit
    witherit
    cerusit
  skupina azuritu azurit
  skupina malachitu malachit
  skupina hydrozinkitu hydrozinkit
karbonáty vodnaté skupina thermonatritu natron
    trona (soda)
  skupina hydromagnezitu hydromagnezit
    artinit

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz