Stroncianit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina aragonitu

Seznam fotografií:

Foto 101: stroncianit - Strontian, Skotsko

Foto 102: stroncianit - Grund, Harz

Foto 103: stroncianit - Grosskogl, Tyrolsko

Foto 104: stroncianit - Schwatz, Tyroly

Foto 105: stroncianit - Hamm, Vestfálsko

 

Složení SrCO3
Symetrie rombická (Pmcn)
Forma výskytu Krystaly mají sloupcovitý, jehlicovitý nebo kopinatý habitus, často vykazují pseudohexagonální symetrii. Dvojčatí podle (110). Tvoří kusové, stébelnaté, vláknité nebo zemité agregáty.
Barva bezbarvý, světle šedá, bílá, žlutavá, zelenavá
Lesk skelný až smolný
Štěpnost dobrá podle {110}
Tvrdost 3,5
Hustota 3,78
Indexy lomu N(α) = 1,516–1,520; N(β) = 1,664–1,667; N(γ) = 1,666–1,668
Jiné vlastnosti kruchý, lasturnatý lom, bílý vryp
Typy výskytu Vzniká ve slínitých, vápnitých nebo jílových sedimentech, mnohem vzácnější je v dutinách vulkanických hornin nebo na některých rudních žilách.
Výskyty ve světě vápnité sedimenty: Drensteinfurt, Ahlen – Německo, Strontium Hills – Kalifornie, Nepean – Kanda; vulkanické horniny: Oberschaffhausen – Německo, hydrotermální nízkoteplotní žíly: Strontian – Skotsko, Andreasberg – Německo, Oberndorf – Rakousko.
Výskyty v ČR Kunětická hora u Pardubic (dutiny neovulkanitů), Český Těšín, Třinec (sedimenty)
Další informace http://webmineral.com/data/Strontianite.shtml

Zpět: klasifikace karbonátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz