Smitsonit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

Seznam fotografií:

Foto 101: smitsonit - Dognacka, Banát

Foto 102: smitsonit - Rezbanya, Bitrarské pohoří

Foto 103: smitsonit - Tsumeb, Namibie

Foto 104: smitsonit - Altenberg, Porůří

Foto 105: smitsonit - Rabelj, Korutany

Foto 106: smitsonit - Rabelj, Korutany

Foto 107: smitsonit - Schwarzenbach, Korutany

Foto 108: smitsonit - Sardinie

 

Složení ZnCO3
Symetrie trigonální (R3c)
Forma výskytu Poměrně vzácné krystaly jsou omezeny plochami klence, méně často plochami skalenoedru. Krystalové plochy bývají nerovné a nedokonale vyvinuté. Tvoří zemité, vláknité, hroznovité, krápníkovité nebo korovité agregáty.
Barva bílá, šedá, nažloutlá, zelenavá, oranžová, bezbarvý
Lesk skelný až perleťový
Štěpnost dokonalá podle klence {1011}
Tvrdost 4,5
Hustota 4,4–4,5
Indexy lomu N(e) = 1,625; N(o) = 1,848
Jiné vlastnosti bílý vryp, v UV záření někdy fluoreskuje modře nebo zeleně
Typy výskytu Vzniká jako druhotný produkt zvětrávání minerálů Zn na různých typech ložisek.
Výskyty ve světě Wiesloch, Altenberg – Německo, Bleiberg – Rakousko, Raibl – Itálie, Monte Poni – Sardinie, Tsumeb – Namibie, Kipushi – Zair, Yellville – Arkansas, Keban Maden – Turecko, Broken Hill – Austrálie, Ardovo – Slovensko.
Výskyty v ČR Merklín
Další informace http://webmineral.com/data/Smithsonite.shtml

Zpět: klasifikace karbonátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz