Rodochrozit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

Seznam fotografií:

Foto 101: rodochrozit - Herdorf

Foto 102: rodochrozit - Cavnic, Rumunsko

 

Složení MnCO3
Symetrie trigonální (R3c)
Forma výskytu Krystaly tvoří jen vzácně, zpravidla romboedrického typu s čočkovitým zakřivením ploch, zřídka skalenoedrické, nejčastěji tlustě tabulkovitého nebo sloupcovitého habitu. Běžně se vyskytuje v hrubozrnných až celistvých agregátech nebo může mít hroznovitou, kulovitou, ledvinitou, vřídlovcovou či radiálně paprsčitou stavbou.
Barva bílá, narůžovělá, červená, hnědá, nazelenalá, na povrchu oxidací černá
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle klence {1011}
Tvrdost 3,3–4
Hustota 3,6
Indexy lomu N(o) = 1,814; N(e) = 1,596
Jiné vlastnosti bílý vryp, lasturnatý lom, kruchý
Typy výskytu Nejčastěji se uplatňuje na mezotermálních až epitermálních rudních žilách. Vytváří polohy v karbonátových horninách metasomatického nebo sedimentogenního původu. Ložiska mohou vznikat metamorfózou Mn-bohatých karbonátových rud s opálem. Vyskytuje se vzácně jako pozdní minerál v pegmatitech a je znám i ze skarnů.
Výskyty ve světě hydrotermální rudní žíly: Freiberg, Siegen – Německo, Banská Štiavnica – Slovensko, Baia Sprie, Cavnic – Rumunsko, Trepča – Chorvatsko, Mary Murphy, Leadville, Alma, Gladston, Silverton – Colorado, Butte, Philipsburg – Montana, Raura, Huarón – Peru, Mina Capillitas – Argentina; karbonátové horniny: Montagne Noire – Francie, Obročišče u Balčiku – Bulharsko, Hotazel, Kuruman – JAR; metamorfované karbonátové Mn rudy: Msino – Sibiř, Huelva – Španělsko.
Výskyty v ČR Horní Slavkov, Příbram, Chvaletice
Další informace

http://webmineral.com/data/Rhodochrosite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_7_karbon/kap_7_7_karbonaty.htm#7.7.1.4.

Zpět: klasifikace karbonátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz