Aragonit

karbonát – karbonáty bezvodé – skupina aragonitu

Seznam fotografií:

Foto 1: aragonit - Karlovy Vary

Foto 2: aragonit - Karlovy Vary

Foto 3: aragonit - Stránek

Foto 4: aragonit - Hořenec u Bíliny

Foto 5: aragonit - Lužice

Foto 6: aragonit - Slané

Foto 7: aragonit - Zálezly

Foto 8: aragonit - Karlovy Vary

Foto 9: aragonit - Karlovy Vary

Foto 101: aragonit - Chyžné, Slovensko

 

Složení CaCO3
Symetrie rombická (Pmcn)
Forma výskytu Krystaly mívají sloupcovitý nebo jehlicovitý habitus, často jsou zploštělé podle (001). Velmi běžné je dvojčatění podle (110) nebo cyklické trojčatění podle téhož zákona. Agregáty bývají stébelnaté, paprsčité, vřídlovcovité, pizolitické (hrachovec), keříčkovité (železný květ) nebo celistvé (tzv. onyxový mramor), mohou mít i formu stalaktitů.
Barva bezbarvý, bílá, žlutá, načervenalá, nazelenalá, nafialovělá, modravá, šedá
Lesk mastný až skelný
Štěpnost zřetelná podle {010}
Tvrdost 3,5-4
Hustota 2,95
Indexy lomu N(α) = 1,530; N(β) = 1,680; N(γ) = 1,685
Jiné vlastnosti bílý vryp, v UV záření fluoreskuje zelenobíle, reaguje se zředěnou HCl
Typy výskytu Často vzniká jako produkt supergenních pochodů oxidace sideritu a pyritu. Vyskytuje se jako pozdní primární minerál na epitermálních hydrotermálních ložiskách. Běžně je znám jako minerál termálních pramenů a gejzírů, kde může vznikat na úkor kalcitu (sintry, vřídlovec, vzácněji hrachovec, pizolity). Bývá součástí některých sedimentů, zejména solných a sádrovcových jílovců a je složkou krápníků v některých vápencových jeskyních komplexech. Je přítomen ve schránkách některých recentních i fosilních organismů. Druhotně krystaluje v dutinách bazických vulkanických hornin.
Výskyty ve světě hydrotermální ložiska: Erzberg – Štýrsko, Hüttenberg – Korutansko, Podrečany, Špania Dolina – Slovensko, Rancié, Framont – Francie, Magdalena – Nové Mexiko, Werfen, Leogang – Rakousko, Leadhills – Skotsko, Tsumeb – Namibie; termální prameny a gejzíry: Vichy, Saint-Nectaire – Francie, Takasegawa, pref. Šinano – Japonsko; solné a sádrovcové jílovce: Bastennes, Dax, Pouillon – Francie, Molina de Aragon – Španělsko, Wiederstädt, Eisleben, Ilfeld – Německo.
Výskyty v ČR Příbram (hydrotermální žíly), Hořenec u Bíliny, Hřídelec u Nové Paky (bazalty), Zbrašovské jeskyně.
Další informace

http://webmineral.com/data/Aragonite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_7_karbon/kap_7_7_karbonaty.htm#7.7.2.1.

Zpět: klasifikace karbonátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz