Atlas minerálů - aragonit

karbonát – karbonáty bezvodé – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 8: Vrstevnatě páskovaný agregát aragonitu („vřídlovec“), stavba je zvýrazněna různou barvou jednotlivých vrstviček. Lokalita Karlovy Vary, sbírky ÚGV č. 5451.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz