Atlas minerálů - aragonit

karbonát – karbonáty bezvodé – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 9: Oolitický agregát aragonitu označovaný jako „hrachovec“. Lokalita Karlovy Vary, sbírky ÚGV č. 5471.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz