Atlas minerálů - aragonit

karbonát – karbonáty bezvodé – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Sněhově bílé, radiálně paprsčitě uspořádané jehlice aragonitu, bílé krystaly klacitu a drobné, světle hnědé krystalky magnezitu. Lokalita Chyžné, Slovensko, sbírky ÚGV č. 1078.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz