Atlas minerálů - aragonit

karbonát – karbonáty bezvodé – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 7: Hrubě stébelnatý agregát světle žlutookrového aragonitu, kulovité hnědé agregáty tvoří dolomit. Lokalita Zálezly, sbírky ÚGV č. 5404.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz