Atlas minerálů - aragonit

karbonát – karbonáty bezvodé – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 6: Radiálně paprsčitý, stébelnatý agregát bílého aragonitu v dutině výlevné horniny, světle okrové agregáty kalcitu. Délka stébel až 15 mm. Lokalita Slané, sbírky ÚGV č. 5402.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz