Atlas minerálů - aragonit

karbonát – karbonáty bezvodé – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 5: Světle nažloutlé, jehlicovité krystaly aragonitu vyplňující dutinu ve vulkanické hornině. Velikost jehlic až 2 cm. Lokalita Lužice, sbírky ÚGV č. 5401.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz