Atlas minerálů - aragonit

karbonát – karbonáty bezvodé – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 4: Žlutookrový stébelnatý agregát aragonitu. Lokalita Hořenec u Bíliny, sbírky ÚGV č. 5399.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz