Atlas minerálů - aragonit

karbonát – karbonáty bezvodé – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 3: Jehlicovitý až drobně stébelnatý agregát aragonitu, délka jehlic až 5 cm. Lokalita Stránek, sbírky ÚGV č. 5397.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz