Siderit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

Seznam fotografií:

Foto 1: siderit - Příbram

Foto 2: siderit - Příbram

Foto 3: siderit - Příbram

Foto 4: siderit - Příbram

Foto 5: siderit - Kutná Hora

Foto 101: siderit - Saar

Foto 102: siderit - Baia Sprie, Rumunsko

Foto 103: siderit - Carn Brea, Redruth, Corwall

Foto 104: siderit - Neudorf, Harz

Foto 105: siderit - Saarbrücken, Porýní

Foto 106: siderit - Vareš, Bosna

 

Složení FeCO3
Symetrie trigonální (R3c)
Forma výskytu Krystaly jsou většinou klencového typu s plochami {1011}, {0221},{4041}, spíše ojediněle se objevují plochy skalenoedru a prizmatu. Habitus bývá tence až tlustě tabulkovitý. Vzácně dvojčatí podle {0112}. Běžnější agregáty jsou kusové, hrubě zrnité až celistvé, ledvinité, hroznovité, někdy s vnitřní paprsčitou stavbou (sférosiderit). Může být i oolitický, zemitý nebo ve formě konkrecí v sedimentech (pelosiderity).
Barva žlutavá, nahnědlá, tmavohnědá, černá
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle klence {1011}
Tvrdost 4
Hustota 3,96
Indexy lomu N(o) = 1,875; N(e) = 1,633
Jiné vlastnosti průsvitný, nažloutle bílý vryp, lasturnatý lom
Typy výskytu Je zcela běžný na hydrotermálních žilách polymetalické, sideritové nebo siderit-sulfidické formace. Vzniká na nežilných sideritových ložiskách v karbonátových horninách. Vyskytuje se na trhlinách karbonatitů, ojediněle v pegmatitech, často v menším množství jako pozdní minerál na Sn-W žilách spojených s greiseny. Vzácně se objevuje v alpských žilách. Je znám z jílovitých a bituminózních břidlic, z uhelných pánví jako konkrece (pelosiderit) nebo někdy jako celé souvrství (blackbands). Je součástí oolitických rud oceánských Fe ložisek.
Výskyty ve světě hydrotermální žíly: Morro Velho – Brazílie, Freiberg, Harc – Německo, Rudňany, Rožňava, Nižná Slaná – Slovensko, Belledonne – Francie, Erzberg, Hüttenberg – Rakousko, Rudabánia – Maďarsko, Bilbao – Španělsko; karbonatity: Mont St. Hilaire – Kanada; alpské žíly: Tavetchs – Švýcarsko, Traversella – Itálie; Sn-W žíly: Ehrenfriedersdorf – Německo; Au-W žíly: Puy-les-Vignes, Montbelleux – Francie, Tavistock, Redruth, St. Austell, Lostwithiel – Anglie; uhelné pánve: Porúří, Sársko; oolitické Fe rudy: Kerč – Ukrajina.
Výskyty v ČR Kutná Hora, Příbram, Bohutín, Vrančice (hydrotermální žíly), Kladno, Rosice, Ostrava (uhelné pánve), Zdice, Nučice (oolitické Fe rudy).
Další informace

http://webmineral.com/data/Siderite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_7_karbon/kap_7_7_karbonaty.htm#7.7.1.3.

Zpět: klasifikace karbonátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz