Witherit

karbonáty – karbonáty bezvodé – skupina aragonitu

Seznam fotografií:

Foto 101: witherit - Hexham, Anglie

Foto 102: witherit - Alston Moor, Anglie

Foto 103: witherit - Fallowfield, Northumberland

Foto 104: witherit - Peggau, Štýrsko

 

Složení BaCO3
Symetrie rombická (Pmcn)
Forma výskytu Krystaly vykazují čočkovitý nebo tabulkovitý habitus a jsou omezeny převážně plochami rombických dipyramid a prizmatu. Mohou mít pseudohexagonální symetrii, zvláště běžná trojčata podle (110). Plochy bývají nedokonale vyvinuté s rýhováním. Tvoří kusové, lupenité, vláknité nebo ledvinité agregáty.
Barva bílá, šedá, nažloutlá, bezbarvý
Lesk mastný až skelný
Štěpnost zřetelná podle {110}
Tvrdost 3,5
Hustota 4,3
Indexy lomu N(α) = 1,529; N(β) = 1,676; N(γ) = 1,677
Jiné vlastnosti průsvitný, bílý vryp
Typy výskytu Je málo běžným minerálem na některých typech hydrotermálních žil, kde vzniká za nízkých teplot. Velmi vzácně se objevuje v uhelných sedimentech a kontaktně metamorfovaných evaporitech.
Výskyty ve světě hydrotermální žíly: Freiberg, Andreasberg – Německo, Rosiclare – Illinois, Fourstones, Hexham – Anglie; uhelné sloje: Brioude – Francie
Výskyty v ČR Bohutín
Další informace http://webmineral.com/data/Witherite.shtml

Zpět: klasifikace karbonátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz