Atlas minerálů - witherit

karbonáty – karbonáty bezvodé – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 103: Paralelní srůst bílých krystalů witheritu dipyramidálního typu, šířka 3,5 cm. Lokalita Fallowfield, Northumberland, sbírky ÚGV č. 2384.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz