Atlas minerálů - witherit

karbonáty – karbonáty bezvodé – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 104: Slabě narůžovělé, nedokonale omezené krystaly witheritu, velikost 1 cm. Lokalita  Peggau, Štýrsko, sbírky ÚGV č. 5484.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz