Atlas minerálů - witherit

karbonáty – karbonáty bezvodé – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 102: Drúza světle šedých tabulkovitých krystalů witheritu. Lokalita Alston Moor, Anglie, sbírky ÚGV č. 1159.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz