Atlas minerálů - witherit

karbonáty – karbonáty bezvodé – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Drúza světle šedých krystalů witheritu omezených plochami rombické dipyramidy, velikost krystalů do 0,5 cm. Lokalita Hexham, Anglie, sbírky ÚGV č. 9660.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz