Hydrozinkit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina hydrozinkitu

Seznam fotografií:

Foto 1: hydrozinkit - Nová Ves u Rýmařova

 

Složení Zn5(CO3)2 (OH)6
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Tabulkovité krystaly jsou vzácné, většinou se vyskytuje ve formě zrnitých, celistvých, vrstevnatých, koloidních nebo korovitých agregátů.
Barva bílá, nažloutlá
Lesk perleťový až matný
Štěpnost dokonalá podle {100}
Tvrdost 2–2,5
Hustota 3,2–3,8
Indexy lomu N(α) = 1,630; N(β) = 1,642; N(γ) = 1,750
Jiné vlastnosti křehký, bílý vryp
Typy výskytu Vzniká jako druhotný produkt při oxidaci sfaleritu na různých typech ložisek.
Výskyty ve světě Bleiberg – Rakousko, Raibl – Itálie, Monte Malfidan – Sardinie, Long-Kieng – Barma, Marion Co – Arkansas, Joplin – Missouri.
Výskyty v ČR Nová Ves u Rýmařova, Zlaté Hory, Horní Benešov
Další informace http://webmineral.com/data/Hydrozincite.shtml

Zpět: klasifikace karbonátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz