Ankerit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina dolomitu

Seznam fotografií:

Foto 1: ankerit - Kolozrnky ,Čechy

Foto 2: ankerit - Kutná Hora

Foto 3: ankerit - Bohučovice u Opavy

Foto 101: ankerit - Hnilčík u Spišské Nové Vsi, Slovensko

Foto 102: ankerit - Cavnic, Rumunsko

Foto 103: ankerit - Huttenberg, Korutany

Foto 104: ankerit - Eisenerz, Štýrsko

Foto 105: ankerit - Eisenerz, Štýrsko

Foto 106: ankerit - Erzberg, Štýrsko

Foto 107: ankerit - Eisenerz, Štýrsko

Foto 108: ankerit - Eisenerz, Štýrsko

 

Složení CaFe(CO3)2
Symetrie trigonální (R3)
Forma výskytu Krystaly tvoří jednoduché klence, někdy dvojčatí podle (0001) nebo (1010). Běžně se vyskytuje v zrnitých agregátech.
Barva bílá, nažloutlá až žlutohnědá
Lesk skelný až perleťový
Štěpnost dokonalá podle klence {1011}
Tvrdost 3,5-4
Hustota 2,97
Indexy lomu N(e) = 1,531 - 1,536; N(o) = 1,728 - 1,741
Jiné vlastnosti průsvitný, bílý vryp
Typy výskytu Je znám především jako hlušinový minerál z hydrotermálních žil, metasomatických ložisek sideritu nebo se objevuje na alpských žilách. Vyskytuje se společně s dolomitem v pelosideritových konkrecích některých uhelných pánví.
Výskyty ve světě hydrotermální žíly: Gemerská Poloma, Rožnava, Rudňany – Slovensko, Cumbria – Anglie, Coeur d´Alene – Idaho, Gilman, Weston Pass – Colorado, Mother Load – Kalifornie; metasomatická ložiska: Nižná Slaná – Slovensko; alpské žíly: Formazza – Itálie; uhelné pánve: Northumberland – Anglie; vysoce metamorfované horniny: Lewis – Skotsko.
Výskyty v ČR Příbram, Jáchymov, Dědova Hora, Stříbrná Skalice (hydrotermální žíly), Kladno (uhelná pánev)
Další informace

http://webmineral.com/data/Ankerite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_7_karbon/kap_7_7_karbonaty.htm#7.7.3.2.

Zpět: klasifikace karbonátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz