Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 18: Bílé nedokonalé krystaly kalcitu s drúzovitými krystalovými plochami. Velikost krystalů 2 cm. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV, č. 5065.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz