Atlas minerálů

Klasifikace třídy sulfidů, selenidů, teluridů, arsenidů, antimonidů a bismutidů

Oddělení - skupina - minerál

oddělení slitin kovu a polokovu slitina polokovu s Cu, Ag, Au algodonit
    domeykit
    koutekit
    novákit
    kutinait
oddělení tetraedrických struktur skupina chalkozínu chalkozín
    djurleit
    berzelianit
  skupina bornitu bornit
    umangit
  skupina akantitu akantit
    argentit
  skupina pentlanditu pentlandit
  skupina covellinu covellin
  skupina sfaleritu sfalerit
    tiemannit
    metacinabarit
  skupina chalkopyritu chalkopyrit
    eskebornit
  skupina staninu stanin
  skupina wurtzitu wurtzit
    greenockit
  skupina enargitu enargit
  skupina cubanitu cubanit
oddělení oktaedrických struktur skupina pyrhotinu pyrhotin
    troilit
    nikelin
  skupina milleritu millerit
  skupina galenitu galenit
    clausthalit
  skupina cinabaritu cinabarit
  skupina pyritu pyrit
    cattierit
    vaesit
    hauerit
    kruťait
  skupina gersdorffitu gersdorffit
    ullmannit
    kobaltin
  skupina markazitu markazit
    ferroselit
  skupina arzenopyritu arzenopyrit
    glaukodot
  skupina löllingitu löllingit
    safflorit
    rammelsbergit
  skupina skutteruditu skutterudit
oddělení smíšených struktur skupina antimonitu antimonit
    bismutin
    kermezit
  skupina tetradymitu tetradymit
  skupina molybdenitu molybdenit
oddělení komplexních sulfidů skupina proustitu proustit
    pyrargyrit
  skupina tennantitu tennantit
    tetraedrit
  skupina stefanitu stefanit
    polybazit
  skupina jamesonitu jamesonit
  skupina boulangeritu boulangerit
  skupina bournonitu bournonit
  skupina realgaru realgar
  skupina auripigmentu auripigment

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz