Pentlandit

sulfidy – tetraedrické struktury – skupina pentlanditu

Seznam fotografií:

Foto 101: pentlandit - Mončegorsk, Kola

 

Složení (Fe,Ni)9S8
Symetrie kubická (Fm3m)
Forma výskytu Tvoří nepravidelná zrna, zrnité agregáty, odmíšeniny v pyrhotinu.
Barva bronzově žlutá, světle hnědá
Lesk kovový
Štěpnost neštěpný, odlučný podle {111}
Tvrdost 3,5–4
Hustota 4,6–5,0
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti lasturnatý lom, zelenočerný vryp, opakní
Typy výskytu Vyskytuje se na likvačních magmatických ložiskách, relativně vzácný je v bazických metamorfovaných horninách, zcela ojediněle se objevuje na hydrotermálních ložiskách Ni-Cu rud.
Výskyty ve světě magmatity: Sudbury – Kanada, Eiterfjord – Norsko, Nivala – Finsko, Pečenga, Norilsko, Mončetundra – Rusko, Rustenberg – JAR; metamorfity: Espedalem – Norsko.
Výskyty v ČR Rožany (diabasová žíla), Staré Ransko (nority), Kamenné doly u Písku (ultrabazické pecky v durbachitu).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Pentlandite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.3.1.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz