Cinabarit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina cinabaritu

Seznam fotografií:

Foto 1: cinabarit - Dědova hora

Foto 2: cinabarit - Dědova hora u Hořovic

Foto 101: cinabarit - Idria, Slovinsko

Foto 102. cinabarit - Idria, Slovinsko

Foto 103: cinabarit - Poráč, Slovensko

Foto 104: cinabarit - Nižná Slaná, Slovensko
Složení HgS
Symetrie trigonální (P3121)
Forma výskytu Krystaly bývají tlustě tabulkovité s převládajícími plochami báze, jindy klencového typu nebo sloupečkovité, popsáno je dvojčatění podle (0001). Agregáty jsou zemité nebo celistvé, často tvoří povlaky.
Barva červená, hnědočervená
Lesk diamantový
Štěpnost dokonalá podle {1010}
Tvrdost 2–2,5
Hustota 8,09
Indexy lomu N(o) = 2,905; N(e) = 3,256
Jiné vlastnosti světle červený vryp, průsvitný nebo opakní, starší název rumělka
Typy výskytu Je typickým nízkoteplotním minerálem častým na subvulkanických hydrotermálních žilách, ve vápencích nebo břidlicích, hydrotermálních žilách asociace Hg-Sb nebo může vznikat recentně na některých solfatarách.
Výskyty ve světě Almadén – Španělsko (stratiformní ložisko), Idria – Slovinsko, Terlinguy – Texas, Avale – Srbsko, Nikitovka – Ukrajina (impregnace ve vápencích a břidlicích), Dubník – Slovensko (vulkanický komplex), Nižná Slaná, Rudňany, Poproč – Slovensko (hydrotermální žíly).
Výskyty v ČR Dědova hora u Komárova, Krušná Hora u Hudlic (sedimenty), Horní Luby (stratiformní polohy ve fylitech)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Cinnabar.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.4.3.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz