Boulangerit

sulfidy – komplexní sulfidy – skupina boulangeritu

Seznam fotografií:

Foto 1: boulangerit - Příbram

 

Složení složení
Symetrie Pb5Sb4S11
Forma výskytu rombická (Pbnm)
Barva Tvoří krystaly jehlicovitého nebo stébelnatého habitu s rýhováním podél vertikály. Častější jsou celistvé, jemnozrnné, vláknité nebo plstnaté agregáty.
Lesk tmavě olověně šedá, někdy s modravým nádechem
Štěpnost kovový
Tvrdost nezřetelná podle {010} a {001}
Hustota 2,5–3
Indexy lomu 5,98–6,23
Jiné vlastnosti červenohnědý vryp, opakní
Typy výskytu Je středně nebo nízkoteplotním minerálem hydrotermálních žil různých asociací. Vzácně se objevuje na metamorfovaných ložiskách.
Výskyty ve světě hydrotermální ložiska: Trepča – býv. Jugoslávie, Nerčinsk – Rusko, Leadville – Colorado, Neudorf, Wolfsberg – Německo; metamorfovaná kyzová ložiska: Boliden, Nasafjeld – Švédsko; Bottin – Itálie (skarn).
Výskyty v ČR Příbram
Další informace http://www.webmineral.com/data/Boulangerite.shtml

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz