Tetraedrit

sulfidy – komplexní sulfidy – skupina tennantitu

Seznam fotografií:

Foto 1: tetraedrit - Příbram

Foto 101: tetraedrit - Cavnic, Rumunsko

Foto 102: tetraedrit - Cavnic, Rumunsko

Foto 103: tetraedrit - Cavnic, Rumunsko

Foto 104: tetraedrit - Cavnic, Rumunsko

Foto 105: tetraedrit - Cavnic, Rumunsko

Foto 106: tetraedrit - Cavnic, Rumunsko

Foto 107: tetraedrit - Bingham Canyon, Utah

Foto 108: tetraedrit - Maškovo, Slovensko

Foto 109: tetraedrit - Schwatz, Tyroly

Foto 110: tetraedrit - Morococha, Peru

 

Složení Cu12Sb4S13
Symetrie kubická (I43m)
Forma výskytu Krystaly převážně tetraedrického typu bývají často hojnoploché, tvoří kontaktní srostlice, prorostlice a opakované srůsty podle (111). Agregáty jsou kusové, zrnité až celistvé.
Barva ocelově šedá až černá, náběhové barvy
Lesk kovový
Štěpnost nedokonalá {111}
Tvrdost 3,5–4,5
Hustota 4,6–5,1
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti černý až červenohnědý vryp, velmi proměnlivé vlastnosti vzhledem bohaté izomorfii (Hg odrůda je označována jako schwazit, tetraedrit bohatý Ag je freibergit).
Typy výskytu Je běžným minerálem hydrotermálních polymetalických ložisek různých asociací, méně častý je na greisenových ložiskách, v porfyrových rudách, na metamorfovaných kyzových ložiskách nebo ve skarnech.
Výskyty ve světě hydrotermální ložiska: Oruro, Potosí – Bolívie, Freiberg, Clausthal, Neudorf – Německo, Banská Štiavnica, Rožňava, Slovinky, Dobšinná, Poproč – Slovensko; Bingham – Utah (porfyrové rudy), Falun – Švédsko (metamorfované kyzové ložisko).
Výskyty v ČR Kutná Hora, Vrančice, Ratibořské Hory, Stříbrná Skalice, Dědova hora
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Tetrahedrite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.5.10.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz