Hauerit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina pyritu

Seznam fotografií:

Foto 101: hauerit - Radduša, Sicílie

 

Složení MnS2
Symetrie kubická (Pa3)
Forma výskytu Krystaly jsou nejčastěji kombinací krychle a oktaedru, agregáty bývají zrnité nebo celistvé.
Barva hnědá, černohnědá, černá
Lesk diamantový, při zvětrávání matný
Štěpnost dokonalá podle {100}
Tvrdost 4
Hustota 3,4–3,5
Indexy lomu N = 2,69
Jiné vlastnosti lom nerovný až lasturnatý, vryp červenohnědý, opakní
Typy výskytu Vzniká v sedimentárních podmínkách solných pňů, v biogenním prostředí nebo v sedimentech rozložených fumarolami.
Výskyty ve světě Víglašská Huta – Slovensko, Destricell – Itálie, Galveston, Matogorda – Texas
Výskyty v ČR  
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Hauerite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.5.2.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz