Pyrargyrit

sulfidy – komplexní sulfidy – skupina proustitu

Seznam fotografií:

Foto 1: pyrargyrit - Příbram

Foto 101: pyrargyrit - Andreasberg

 

Složení Ag3SbS3
Symetrie trigonální (R3c)
Forma výskytu Krystaly jsou převážně sloupcovitého habitu, agregáty bývají celistvé nebo zrnité.
Barva temně červená, na světle nabíhá do modročerna
Lesk polokovový
Štěpnost špatná podle {1011}
Tvrdost 2,5–3
Hustota 5,85
Indexy lomu N(o) = 3,08; N(e) = 2,88
Jiné vlastnosti višňově červený vryp, průsvitný nebo opakní
Typy výskytu Častý minerál na některých polymetalických hydrotermálních žilách a subvulkanických polymetalických žilách mladých pásemných pohoří.
Výskyty ve světě Andreasberg – Německo, Hiendelaencina – Španělsko, Hodruša, Kremnica – Slovensko, Comstock Lode – Nevada, Colquechacy – Bolívie.
Výskyty v ČR Příbram, Bohutín, Vrančice, Stará Vožice, Ratibořské Hory, Kutná Hora, Jezdovice, Jáchymov, Měděnec (vše hydrotermální žíly).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Pyrargyrite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.5.9.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz