Enargit

sulfidy – tetraedrické struktury – skupina enargitu

Seznam fotografií:

Foto 101: enargit - Huallag, Cerrode Pasco, Peru

Foto 102: enargit - Huallag, Cerrode Pasco, Peru

Foto 103: enargit - ložisko Čelopeč, Sofijsko, Bulharsko

 

Složení Cu3AsS4
Symetrie rombická (Pnm21)
Forma výskytu Sloupcovité až tabulkovité krystaly bývají vertikálně rýhované, může vytvářet dvojčata nebo trojčata podle (320). Agregáty jsou stébelnaté, zrnité až celistvé.
Barva zelenavě černá, ocelově šedá, šedočerná
Lesk kovový
Štěpnost dokonalá podle {110}, zřetelná podle {100}, {010}
Tvrdost 3,5
Hustota 4,5
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti černý vryp
Typy výskytu Vytváří významný podíl na některých ložiscích porfyrových rud Cu, častý je na subvulkanických hydrotermálních žilách Cu-As. Přítomen může být i na metasomatických ložiskách.
Výskyty ve světě Bor – Srbsko, Bingham – Utah, Las Chiapas – Mexiko, Kimwaseki – Tchaj-wan (vše porfyrové rudy), Mátrabánya – Maďarsko, Dudica – Makedonie, Calabona – Itálie, Tinticu – Utah, Butte – Montana (vše subvulkanické žíly)
Výskyty v ČR  
Další informace http://www.webmineral.com/data/Enargite.shtml

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz