Nikelin

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina pyrhotinu

Seznam fotografií:

Foto 1: nikelin - Jáchymov

Foto 101: nikelin - Eisleben, Německo

Foto 102: nikelin - Eisleben, Německo

Foto 103: nikelin - Mannsfeld, Německo

Foto 104: nikelin - Mannsfeld, Durynsko

Foto 105: nikelin - Srtem Bon Azzer, Maroko

 

Složení NiAs
Symetrie hexagonální (P63/mmc)
Forma výskytu Krystaly jsou vzácné, obvykle tvoří jemně zrnité až celistvé, dendritické nebo kolomorfní agregáty.
Barva měděně červená
Lesk kovový
Štěpnost nedokonalá podle {1010} a {0001}
Tvrdost 5-5,5
Hustota 7,78
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti opakní, hnědočerný vryp
Typy výskytu Nejčastější je na hydrotermální žilách rud Ag-As-Bi-Co-Ni nebo na siderit-sulfidických žilách, méně běžný je na metamorfovaných ložiscích, v Cu-břidlicích nebo v magmatických horninách.
Výskyty ve světě Malaga – Španělsko, Horbach – Německo, Sudbury - Kanada (magmatické horniny), Freiber, Schneeberg, Schladming – Německo, Dobšinná – Slovensko, Bou Azzer – Maroko (hydrotermální žíly), Mansfeld – Německo (břidlice).
Výskyty v ČR Abertamy, Měděnec, Jáchamov, Příbram, Vrančice (hydrotermální žíly), Kamenné doly u Písku (magmatický původ).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Nickeline.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.2.3.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz