Kobaltin

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina gersdorffitu

Seznam fotografií:

Foto 101: kobaltin - Daškezan, Kavkaz

Foto 102: kobaltin - Tunaberg, Švédsko

 

Složení CoAsS
Symetrie rombická (Pca21)
Forma výskytu Krystaly jsou pseudokubické s plochami oktaedru, krychle nebo pentagon dodekaedru, plochy krychle bývají rýhované. Vzácně dvojčatí podle (110) nebo (111). Bývá kusový, agregáty zrnité nebo celistvé.
Barva cínově bílá, ocelově šedá, šedočerná, častý je narůžovělý nádech
Lesk na krystalových plochách kovový
Štěpnost dobrá podle {100}
Tvrdost 5,5
Hustota 6,2–6,3
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti při oxidaci se pokrývá vrstvičkou erytrínu, šedočerný vryp
Typy výskytu Je to vysokoteplotní minerál typický především pro metamorfní procesy. Je častý na hydrotermálních žilách asociace Ag-Co-Ni nebo na některých siderit-sulfidických žilách. Velmi častý je na regionálně metamorfovaných ložiscích a ve skarnech.
Výskyty ve světě skarny: Daškezan – Azerbajdžán, Bimbowrie – Austrálie,  Akžilge – Kirgizie; hydrotermální ložiska: Espanole, Cobalt – Kanda, Middeburg – JAR, Slovinky, Mútnik – Slovensko; metamorfovaná ložiska: Tunaberg, Ramsberg – Švédsko, Wald Sassen – Německo, Skutterud – Norsko.
Výskyty v ČR Zálesí (hydrotermální ložisko), Svratouch, Rešice (skarny)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Cobaltite.shtml

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz