Antimonit

sulfidy – smíšené struktury – skupina antimonitu

Seznam fotografií:

Foto 1: antimonit - Příbram

Foto 2: antimonit - Hynčice pod Sušinou

Foto 101: antimonit Felsobanya, Maďarsko

Foto 102: antimonit - Felsobanya, Maďarsko

 

Složení

Sb2S3

Symetrie rombická (Pbnm)
Forma výskytu Tvoří sloupcovité, stébelnaté nebo jehlicovité krystaly, často podélně rýhované na vertikálních plochách. Běžné je kopinaté ukončení (rombické dipyramidy) nebo hojnoplochý vývin krystalů. Agregáty bývají kusové nebo zrnité.
Barva ocelově šedá s namodralým odstínem
Lesk kovový
Štěpnost dokonalá podle {010}
Tvrdost 2
Hustota 4,51–4,66
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti černošedý vryp, opakní
Typy výskytu Většinou vzniká v hydrotermálních procesech za středních teplot, vytváří vlastní asociaci na křemenných žilách nebo se vyskytuje spolu se zlatem. Častá je hydrotermální mineralizace Sb-Hg-As, méně běžná jsou metasomatická ložiska ve vápencích. Může se srážet recentně z horkých pramenů.
Výskyty ve světě hydrotermální křemenné žíly: Schleiz, Greiz – Německo, Turhalu – Turecko, Džebel Hamimat – Alžírsko, Ičinokawa – Japonsko, Hsi-kuong-shan – prov. Hunan, Čína; hydrotermální Sb-Au mineralizace: Dúbrava, Magurka, Čučma, Zlatá Ida, Poproč – Slovensko, Brandholz, Goldkronach – Bavorsko, La Lucette – Francie; různá hydrotermální ložiska: Alšar – Makedonie, Pereta – Itálie, Kostajnik – Srbsko, Nikitovka – Ukrajina, Kadamadžaj – Kirgizstán, Tupiza – Bolívie, Herja, Baiut, Baia Sprie – Rumunsko, Niccioleta – Itálie; metasomatická ložiska ve vápencích: Arnsberg – Německo, Schleining – Rakousko.
Výskyty v ČR Milešov, Boněnov, Bohutín, Hynčice pod Sušinou (křemenné hydrotermální žíly), Krásná Hora, Bražná (výskyty se zlatem)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Stibnite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.5.5.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz