Molybdenit

sulfidy – smíšené struktury – skupina molybdenitu

Seznam fotografií:

Foto 1: molybdenit - Horní Krupka

Foto 2: molybdenit - Bohosudov u Teplic

Foto 3: molybdenit - štola 5. května, Vrchoslav

Foto 4: molybdenit - Černá Voda u Žulové

 

Složení MoS2
Symetrie polytyp 2H: hexagonální (P63/mmc)
Forma výskytu Vytváří tence až tlustě tabulkovité nebo soudečkovité nedokonale omezené krystaly. Agregáty bývají lístečkovité nebo šupinkaté, často s radiálně paprsčitým uspořádáním.
Barva modravě šedá
Lesk kovový
Štěpnost dokonalá podle {0001}
Tvrdost 1–1,5
Hustota 4,62–4,8
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti lístečky jsou ohebné, řezatelný nožem, vede elektrický proud, zelenavě šedý vryp
Typy výskytu Je převážně vysokoteplotním minerálem, vyskytuje se na puklinách granitických hornin, v pegmatitech nebo kontaktních skarnech. Průmyslového významu nabývá na ložiskách porfyrových rud a hojný je rovněž  na Sn-W a Sn-Cu žilách s greiseny. Může se objevit i v sedimentárních bitumenových břidlicích.
Výskyty ve světě porfyrové rudy: Bingham– Utah, Kadjaran – Arménie, Climax – Colorado; greiseny: oblast Cornwall – Anglie, Altenberg – Německo, Montbelleux – Francie; skarny: Azegour – Maroko, Pine Creek – Kalifornie, Oraviti – Rumunsko; pegmatity: Blue Hill Bay – Main, Pontiac Co. – Kanada, Allies – Austrálie.
Výskyty v ČR Skalsko u Jílového (pegmatit), Ruprechtice, Žulová, Černá Hora, Kozárovice, Blatná, Kasejovice (vše pukliny granitoidů), Obří důl v Krkonoších (skarn), Krupka, Horní Slavkov, Cínovec (hydrotermální žíly).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Molybdenite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.4.2.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz