Cubanit

sulfidy – tetraedrické struktury – skupina cubanitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení CuFe2S3
Symetrie rombická (Pcmn), nad 210 °C kubická
Forma výskytu Sloupcovité krystaly jsou vzácné, většinou tvoří jednotlivá zrna. Na krystalových plochách bývá rýhovaný.
Barva bronzově žlutá
Lesk kovový
Štěpnost štěpný podle (001) a (110)
Tvrdost 3,5–4
Hustota 4,7
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti magnetický podle osy c, černý vryp, opakní
Typy výskytu Je běžný v likvačních magmatických rudách jako inkluze v chalkopyritu, méně častý je v kontaktně metamorfních skarnech, na některých hydrotermálních žilách a významně se může uplatňovat na metamorfovaných kyzových ložiskách.
Výskyty ve světě Sudbury – Kanada (likvační rudy), Dalnegorsk – Rusko, Traverselle – Itálie (skarny), Freiberg – Německo, Minas Gerais – Brazílie (rudní žíly), Falun, Boliden, Tunaberg – Švédsko, Chibougami – Kanda (metamorfovaná kyzová ložiska).
Výskyty v ČR Staré Ransko (likvační rudy), Jílové (žíly s Au), Rejvíz – Jeseníky (metamorfované kyzové ložisko)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Cubanite.shtml

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz