Wurtzit

sulfidy – tetraedrické struktury – skupina wurtzitu

Seznam fotografií:

Foto 1: wurtzit - Příbram

Foto 2. wurtzit - Příbram

Foto 3: wurtzit - Příbram

Foto 4: wurtzit - Příbram

Foto 5: wurtzit - Příbram

 

Složení ZnS
Symetrie hexagonální (P63mc)
Forma výskytu Hemimorfní krystaly bývají sloupcovité nebo tabulkovité, často s pyramidálním ukončením a rýhováním ploch. Agregáty bývají kolomorfní, koncentricky vrstevnaté, paprsčité, vláknité, polokulovité nebo ledvinité.
Barva tmavě hnědá, černohnědá, oranžová, zelená
Lesk smolný až diamantový
Štěpnost zřetelná podle {0001} a {1010}
Tvrdost 3,5–4
Hustota 3,98–4,08
Indexy lomu N(o) = 2,356, N(e) = 2,378
Jiné vlastnosti vyskytuje se v několika polytypech, obsahuje četné izomorfní příměsi (hlavně Fe), vryp světle hnědý
Typy výskytu Většinou vzniká z hydrotermálních roztoků za nižších teplot, hojný je na ložiskách asociace Pb-Zn nebo na subvulkanických žilách.
Výskyty ve světě Baia Sprie – Rumunsko, Oruro, Potosí, Monserratu – Bolívie, Aachen – Německo
Výskyty v ČR Příbram, Stříbro, Kšice
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Wurtzite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.1.2.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz