Skutterudit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina skutteruditu

Seznam fotografií:

Foto 1: skutterudit - Jáchymov

Foto 101: skutterudit - Srtem Bon Azzer, Maroko

 

Složení CoAs3
Symetrie kubická (Im3)
Forma výskytu Krystaly mívají kubický nebo oktaedrický typus, zastoupeny bývají i plochy rombického dodekaedru nebo některých čtyřiadvacetistěnů. Vytváří zrnité nebo koloidní agregáty.
Barva cínově bílá, ocelově šedá
Lesk kovový
Štěpnost zřetelná podle {100} a {111}
Tvrdost 6
Hustota 6,5
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti častá substituce Ni mění fyzikální vlastnosti, černý vryp, opakní
Typy výskytu Je typickým minerálem hydrotermálních vžil, zejména asociací Ag-Co-Ni, Ag-As-Bi-Co-Ni nebo Pb-Zn. Hojnější může být na metamorfovaných kyzových ložiskách, spíše vzácný je na magmatických ložiskách.
Výskyty ve světě hydrotermální ložiska: Guadalcanal – Španělsko, Kongsberg – Norsko, Nieder-Ramstadt, Annaberg, Freiberg – Německo, Cobalt – Kanada; metamorfovaná kyzová ložiska: Skutterud – Norsko, Tunaberg – Švédsko, Broken Hill – Austrálie; Sudbury – Kanada (magmatické ložisko).
Výskyty v ČR Příbram, Vrančice, Jáchymov (hydrotermální žíly)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Skutterudite.shtml

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz