Atlas minerálů - skutterudit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina skutteruditu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Tmavě ocelově šedý, celistvý agregát skutteruditu spolu s růžovohnědými zrny nikelinu. Lokalita Srtem Bon Azzer, Maroko, sbírky ÚGV č. 10165.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz