Jamesonit

sulfidy – komplexní sulfidy – skupina jamesonitu

Seznam fotografií:

Foto 1: jamesonit - Příbram

 

Složení Pb4FeSb6S14
Symetrie monoklinická (P21/a)
Forma výskytu Krystaly jsou sloupcovité až jehlicovité, častěji tvoří celistvé, stébelnaté, radiálně paprsčité, jehlicovité, vláknité, vlasovité nebo plstnaté agregáty.
Barva ocelově tmavě šedá
Lesk kovový
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 2–3
Hustota 5,5–6
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti křehký, černošedý vryp
Typy výskytu Vyskytuje se na různých typech mezotermálních a epitermálních ložisek.
Výskyty ve světě St. Endellion – Anglie (cínonosné granity), Tasna, Poop, Oruro – Bolívie (Ag-Sn subvulkanické žíly), Freiberg, Neudorf – Německo (polymetalické žíly), Zlatá Ida, Rožňava, Nižná Slaná – Slovensko (hydrotermální žíly), Sala – Švédsko (metamorfované ložisko).
Výskyty v ČR Kutná Hora, Vrančice (hydrotermální žíly)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Jamesonite.shtml

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz