Rammelsbergit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina löllingitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení NiAs2
Symetrie rombická (Pnnm)
Forma výskytu Krystaly jsou vzácné, krátce sloupcovité nebo zdvojčatělé podle (110). Agregáty bývají zrnité až celistvé, radiálně stébelnaté nebo kolomorfní.
Barva cínově bílá, červenavě bílá
Lesk kovový
Štěpnost chybí
Tvrdost 5,5–6
Hustota 6,9–7,1
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti šedočerný vryp, opakní
Typy výskytu Vyskytuje se především na hydrotermálních žilách asociace Ag-As-Bi-Co-Ni, na siderit-sulfidických žilách nebo s uranovou mineralizací.
Výskyty ve světě Schneeberg – Německo, Sarrabus – Sardinie, Cobalt – Kanada, Lölling, Hüttenberg – Rakousko.
Výskyty v ČR Michalovy Hory, Potůčky, Jáchymov, Abertamy, Horní Slavkov, Zálesí u Javorníka.
Další informace http://www.webmineral.com/data/Rammelsbergite.shtml

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz