Gersdorffit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina gersdorffitu

Seznam fotografií:

Foto 101: gersdorffit - Tešnár, Slovensko

 

Složení NiAsS
Symetrie kubická (P213)
Forma výskytu Oktaedrické, kubické nebo dodekaedrické krystaly jsou méně běžné, většinou se vyskytuje v kusový nebo v zrnitých agregátech.
Barva ocelově šedá s tmavými náběhovými barvami
Lesk kovový
Štěpnost dobrá {100}
Tvrdost 5,5
Hustota 5,9
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti opakní
Typy výskytu Nejčastěji se vyskytuje na siderit-sulfidických hydrotermálních žilách, v asociaci Ag-Co-Ni nebo Ag-As-Bi-Co-Ni. Spíše ojedinělý je na magmatických ložiskách nebo v pegmatitech.
Výskyty ve světě siderit-sulfidické žíly: Dobšinná, Rudňany, Gelnická Huta, Nižná Slaná – Slovensko, Betzdorf, Schladming – Německo; hydrotermální žíly: Kobalt – Kanda; magmatická ložiska: Sudbury – Kanada, Selukwe – Zimbabwe.
Výskyty v ČR Jáchymov, Zálesí (hydrotermální žíly), Kamenné doly u Písku
Další informace http://www.webmineral.com/data/Gersdorffite.shtml

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz