Akantit

sulfidy – tetraedrické struktury – skupina akantitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Ag2S
Symetrie monoklinická (P21/n)
Forma výskytu Tvoří kopinaté nebo trnovité krystaly, časté jsou paramorfózy po argentitu.
Barva černá, olověně šedá
Lesk kovový
Štěpnost nezřetelná {001} a {110}
Tvrdost 2–2,5
Hustota 7,19–7,24
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti nemagnetický, řezatelný, opakní
Typy výskytu Vzniká do teploty 179 °C na hydrotermálních žilách se stříbrem.
Výskyty ve světě Freiberg, Annaberg – Německo, Rice – Colorado, Kelloggu – Idaho, Raias Mine, Guanajuato – Mexiko.
Výskyty v ČR Jáchymov
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Acanthite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.4.1.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz