Bornit

sulfidy – tetraedrické struktury – skupina bornitu

Seznam fotografií:

Foto 1: bornit - neznámá lokalita v Čechách

Foto 2: bornit - neznámá lokalita v Čechách

Foto 3: bornit - neznámálokalita v Čechách

Foto 101: bornit - Vognačka, Rusko

Foto 102: bornit - Vognačka, Rusko

Foto 103: bornit - Freiberg (Německo)
Složení Cu5FeS4
Symetrie rombická (Pbca)
Forma výskytu Krystalovaný je vzácný, většinou tvoří vtroušená zrna nebo celistvé agregáty.
Barva hnědavě červenavá, rychle nabíhá pestrými modrofialovými barvami
Lesk kovový
Štěpnost nedokonalá podle {111}
Tvrdost 3
Hustota 4,9–5,3
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti šedočerný vryp, opakní
Typy výskytu Může vznikat ve vysokoteplotních podmínkách magmatogenního procesu (bazika, ofiolity), vyskytuje se na greisenech a hydrotermálních Sn-Cu žilách, bývá přítomen v hydrotermální Cu nebo Cu-As mineralizaci, je přítomen na ložiskách porfyrových rud. Vzniká při sedimentaci v jezerních podmínkách, je součástí ložisek typu „red beds“. V pegmatitech a skarnech se objevuje jen vzácně.
Výskyty ve světě Bastetal – Německo (olivinický norit), Bor – Srbsko (porfyrové rudy), Rudňany – Slovensko, Likasi – Zair, Tsumeb – Namibie (hydrotermální žíly), Rio Tinto – Španělsko, Lubin – Polsko, Džeskazgan – Kazachstán (sedimenty), Mansfeld – Německo (měděné břidlice).
Výskyty v ČR Horní Slavkov (greisen), Rybnice (permské bazalty), Vrančice (polymetalické žíly), Suchovršice, Horní Vernéřovice (sedimentární rudy Cu).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Bornite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.1.4.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz