Covellin

sulfidy – tetraedrické struktury – skupina covellinu

Seznam fotografií:

Foto 101: covellin - Butte, Montana

Foto 102: covellin - Butte, Montana

 

Složení CuS
Symetrie hexagonální (P63/mmc)
Forma výskytu Vzácně tvoří tence tabulkovité krystaly, většinou se vyskytuje v celistvých agregátech.
Barva indigově modrá s hnědými náběhovými barvami
Lesk kovový
Štěpnost dokonalá podle {0001}
Tvrdost 1,5–2
Hustota 4,59–4,57
Indexy lomu N(o) = 1,45; N(e) = 2,62
Jiné vlastnosti vryp černošedý, nemagnetický
Typy výskytu Nejčastěji se objevuje v cementační zóně ložisek mědi, primární výskyty na hydrotermálních žilách jsou méně časté. Objevuje se i na sedimentárních ložiskách Cu.
Výskyty ve světě Butte – Montana, Cooper River – Aljaška, Tsumeb – Namibie (hydrotermální žíly), Bisbee, Jerome – Arizona (porfyrové rudy), Bor – Srbsko (subvulkanické ložisko Cu-As), Rio Tinto – Španělsko (hydrotermálně sedimentární ložisko).
Výskyty v ČR Horní Vernéřovice (ložisko „red beds“)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Covellite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.4.4.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz