Argentit

sulfidy – tetraedrické struktury – skupina akantitu

Seznam fotografií:

Foto 1: argentit - Příbram

Foto 2: argentit - Příbram

Foto 3: argentit - Příbram

Foto 4: argentit - Příbram

Foto 101: argentit - Banská Štiavnica, Slovensko

Foto 102: argentit - Freiberg, Německo

Foto 103: argentit - Banská Štiavnica, Slovensko

Složení Ag2S
Symetrie kubická (Im3m)
Forma výskytu Krystaly mají kubický nebo oktaedrický typus, agregáty jsou celistvé nebo dendritické, často bývá drátkovitý v pseudomorfózách po ryzím stříbře.
Barva černošedá, černá
Lesk kovový, nabíhá do černé
Štěpnost nezřetelná podle {001} a {110}
Tvrdost 2-2,5
Hustota 7,2–7,4
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti kujný, řezatelný, opakní, vzniká při teplotách nad 179 °C
Typy výskytu Je typický pro hydrotermální ložiska Pb-Zn nebo pětiprvkové formace, ojediněle se objevuje na rozhraní cementační a oxidační zóny ložisek.
Výskyty ve světě Hodruša, Banská Štiavnica – Slovensko, Andreasberg, Freiberg, Schneeberg – Německo, Kongsberg – Norsko, Arizpe – Mexiko (mladé epitermální žíly), Colquechace – Bolivie.
Výskyty v ČR Příbram, Staré Vožice, Ratibořské Hory (Pb-Zn hydrotermální žíly), Jáchymov, Vejprty, Moldava (hydrotermální pětiprvková formace).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Argentite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.4.1.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz