Tennantit

sulfidy – komplexní sulfidy – skupina tennantitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Cu12As4S13
Symetrie kubická (I43m)
Forma výskytu Krystaly mají převážně tetraedrický typus, bývají hojnoploché, častá jsou kontaktní a penetrační dvojčata podle (111). Agregáty bývají zrnité nebo celistvé.
Barva ocelově šedá
Lesk kovový
Štěpnost chybí
Tvrdost 4
Hustota 4,61
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti červenavě šedý vryp, vlastnosti se mění vzhledem k široké izomorfii
Typy výskytu Běžnější než tetraedrit je na Sn-W a Sn-Cu žilách s greiseny, méně běžný je na polymetalických hydrotermálních žilách, metasomatických ložiskách Cu-As nebo metamorfovaných rudních žilách.
Výskyty ve světě Wheal Jewel, Camborne – Anglie (greiseny), Freiberg – Německo, Miedziance Sudetske – Polsko, Morocochi – Peru, Butte – Montana (vše polymetalické žíly), Tsumeb – Namibie, Binnatal – Švýcarsko (metasomatická ložiska).
Výskyty v ČR Cínovec, Horní Rotava, Krupka (greiseny)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Tennantite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.5.10.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz