Bournonit

sulfidy – komplexní sulfidy – skupina bournonitu

Seznam fotografií:

Foto 1: bournonit - Příbram

Foto 101: bournonit - Rodna, Sedmihradsko

Foto 102: bournonit - Rodna, Sedmihradsko

Foto 103: bournonit - Horhausen, Porýní

Složení CuPbSbS3
Symetrie rombická (Pn21/m)
Forma výskytu Krátce až dlouze sloupcovité nebo tabulkovité krystaly mají rýhované plochy vertikálního pásma a pseudotetragonální symetrii. Vytváří cyklické srostlice podle (110). Agregáty mohou být celistvé nebo zrnité.
Barva ocelově až olověně šedá
Lesk kovový
Štěpnost nedokonalá podle {010}
Tvrdost 2,5–3
Hustota 5,7–5,9
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti opakní, šedý vryp
Typy výskytu Vyskytuje se na středně temperovaných hydrotermálních žilách, především v Sn-Cu, Pb-Zn nebo Ag-Sn asociaci. Objevuje se i na regionálně metamorfovaných kyzových ložiskách, ojedinělý je ve skarnech.
Výskyty ve světě Liskeard – Anglie (Sn-Cu žíly), Neudorf, Clausthal – Německo (Pb-Zn žíly), Rožňava, Nižné Slovinky – Slovensko (siderit-sulfidická asociace), Cavnic, Baia Sprie, Baia de Aries – Rumunsko (subvulkanická polymetalická ložiska), Waldssasen, Rammelsberg – Německo (metamorfovaná kyzová ložiska).
Výskyty v ČR Kutná Hora, Příbram, Bohutín, Vrančice (hydrotermální žíly)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Bournonite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.5.8.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz