Millerit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina milleritu

Seznam fotografií:

Foto 1: millerit - Kladno

Foto 2: millerit - Kladno

Foto 101: millerit - Saarbrucken, Porýní

Foto 102: millerit - Schiefsweiler u Saarbruckenu

 

Složení NiS
Symetrie trigonální (R3m)
Forma výskytu Krystaly jsou protažené podle osy c, nejčastěji tence jehlicovité až vlasovité. Agregáty jsou nepravidelně zplstnatělé nebo radiálně paprsčité.
Barva bronzově žlutá, zelenavě šedá
Lesk kovový
Štěpnost dokonalá podle {0112} a {1011}
Tvrdost 3–3,5
Hustota 5,3
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti elektricky vodivý, zelenavě černý vryp, opakní
Typy výskytu Vzniká nejčastěji jako nízkoteplotní minerál, který se spíše ojediněle objevuje na magmatických ložiskách, častější je na hydrotermálních ložiskách Pb-Zn rud nebo pětiprvkové formace. Objevuje se v sedimentech a v některých metamorfovaných rudách. Bývá druhotným produktem při zvětrávání Ni-ložisek v cementačním pásmu.
Výskyty ve světě Temagami – Kanada, Evje – Norsko (magmatity), Freiberg, Johangeorgenstadt – Německo, Rožňava, Nižná Slaná, Dobšinná – Slovensko (všechny hydrotermální žíly), Dortmund, Saarbrücken – Německo (uhelné sedimenty), Messina – JAR, Outokumpu – Finsko (metamorfovaná ložiska).
Výskyty v ČR Staré Ransko (gabrový masiv), Příbram, Jáchymov (rudní žíly), Hrouda u Zdic (břidlice), Praha – Malešice (pelosideritové konkrece), Kladno (uhlí).
Další informace http://www.webmineral.com/data/Millerite.shtml

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz