Clausthalit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina galenitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení PbSe
Symetrie kubická (Fm3m)
Forma výskytu Nejčastěji tvoří jemně zrnité agregáty nebo vtroušená zrna, krystaly bývají vzácné, dokonale omezené.
Barva olověně šedá
Lesk kovový
Štěpnost dobrá podle {100}
Tvrdost 2,5–3
Hustota 8,08–8,22
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti vryp šedočerný, opakní
Typy výskytu Objevuje se na kalcitových hydrotermálních žilách, často doprovází uranovou mineralizaci. Vzácně se vyskytuje ve skarnech.
Výskyty ve světě Clausthal, Tilkerode – Německo, Skrikerum – Švédsko (kalcitové žíly); Kowary, Kletno – Polsko (skarny)
Výskyty v ČR Předbořice, Slavkovice, Bukov (hydrotermální uraninitová mineralizace)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Clausthalite.shtml

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz